Οργανωτική Επιτροπή

 • Αγγέλης Κωνσταντίνος
 • Αντωνιάδης Νικόλαος
 • Γλαβάς Ευριπίδης
 • Μαργαρίτη Σπυριδούλα
 • Στύλιος Χρυσόστομος

Επιστημονική Επιτροπή

 • Αγγέλης Κωνσταντίνος
 • Αδάμ Σταύρος
 • Αντωνιάδης Νικόλαος
 • Βαρτζιώτης Φώτιος
 • Γκόγκος Χρήστος
 • Γλαβάς Ευριπίδης
 • Δουμένης Γρηγόριος
 • Λιαροκάπης Δημήτριος
 • Μάντακας Μάριος
 • Μαργαρίτη Σπυριδούλα
 • Στεργίου Ελευθέριος
 • Στύλιος Χρυσόστομος
 • Τζάλλας Αλέξανδρος
 • Τσούλος Ιωάννης
 • Φουτσιτζή Γεωργία
 • Χαριλόγης Βασίλειος