Παιδί του 20ου αιώνα η πληροφορική, υιοθετείται και ενσωματώνεται στην καθημερινότητα των σημερινών ανθρώπων. Νέες τεχνολογίες, νέες εφαρμογές, νέες δυνατότητες δημιουργούν μια συνεχόμενη – και κάθε άλλο παρά ευθύγραμμη εξέλιξη της τεχνολογίας, όπου οι μηχανικοί δεν εφαρμόζουν απλά, αλλά συμβάλλουν στη διαμόρφωσή της. Σε ένα ιδιαίτερο απαιτητικό περιβάλλον, που καθίσταται αναγκαία η γνώση, η κατάρτιση και η εμπειρία, περνούν από τη θεωρία στην πράξη, και δρουν, δημιουργούν, σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και υλοποιούν, δίνουν ταυτότητα, μορφή και σχήμα σε νέες ιδέες.
Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται το 1ο φοιτητικό συνέδριο του Τμήματος Μηχανικών ΤΕ με θέμα:

"Σύγχρονα ζητήματα πληροφορικής: από τη θεωρία στην πράξη"

Το συνέδριο στοχεύει να γίνει μια ετήσια συνάντηση, για την παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων που σχετίζονται με την τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Επιδιώκει τη δημιουργία ενός κοινού τόπου για την ανταλλαγή νέων ιδεών και απόψεων, μεταξύ νέων ανθρώπων γύρω από τα επιστημονικό-τεχνολογικά επιτεύγματα. Αδιαμφισβήτητα, οι τεχνολογίες επικοινωνίας και δικτύωσης των υπολογιστών έχουν αλλάξει κάθε πτυχή της ζωής και των κοινωνιών, ενώ παράλληλα αποτελούν μια ανοικτή επιστημονική πρόκληση. Ο μηχανικός καλείται να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή, και στα πλαίσια αυτού του συνεδρίου του δίνεται η ευκαιρία να αναλύσει και να κατανοήσει και ν αεφαρμόσει τα όσα διδασκέται στα αμφιθέατρα. Συνυφαίνοντας τη θεωρία με την πράξη, το συνέδριο αναμένεται να δώσει μια γενική εικόνα της τρέχουσας τεχνολογίας καθώς και των επικείμενων τάσεων μέσα από την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και περιπτωσιολογικών μελετών.

Ενδεικτικά θέματα του συνεδρίου

Ευπρόσδεκτη είναι κάθε εργασία που εντάσσεται στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή της Πληροφορικής, των Δικτύων και των Τηλεπικοινωνιών. Η ενδεικτική θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει: