Αριθμός

ΤΕΙ Ηπείρου - Μηχανικών Πληροφορικής

Κωστακιοί Αρτας
47100

Συνέδριο
26810 50234
synedrio@teiep.gr
Στύλιος Χρυσόστομος
26810 50446
stylios@teiep.gr
Μαργαρίτη Σπυριδούλα
26810 50507
smargar@teiep.gr