Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Ηπείρου, διοργανώνει το 1o Φοιτητικό Συνέδριο του Τμήματος, με θέμα: “Σύγχρονα ζητήματα πληροφορικής: από τη θεωρία στην πράξη”. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 23 Μαΐου 2018, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Άρτα.
Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) ή και απόφοιτοι του τμήματος που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν τις εργασίες τους να υποβάλουν σχετικό αίτημα συμμετοχής, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://conference.ce.teiep.gr/post.php με αναγραφή των στοιχείων τους, στα οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: οι συγγραφείς, ο τίτλος εργασίας και η περίληψη έκτασης μέχρι τριακόσιες λέξεις.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών ορίζεται η 22/4/2018.
Η τελική απόφαση για την επιλογή των εργασιών θα ληφθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.